Βλάβες μετασχηματισμού ωκεανού και ζώνες θραύσης

Μεσαία Ωκεανό διασποράς Ridges & Μετατροπή σφαλμάτων
MidOcean διανομής Ridges (MOR στον παρακάτω χάρτη) δεν είναι συνεχή χαρακτηριστικά. Τα κέντρα διασποράς της κορυφογραμμής Midocean αντισταθμίζονται από πολυάριθμα σφάλματα μετασχηματισμού. Τα MOR είναι φυσικά αποκλίνοντα όρια πλάκας όπου δύο πλάκες διαχέονται μεταξύ τους και σχηματίζεται νέα κρούστα με πυρογενή διείσδυση και εξώθηση. Τα σφάλματα μετασχηματισμού δεν είναι αποκλίνοντα όρια. Δείτε την αίσθηση της σχετικής κίνησης στα σφάλματα μετασχηματισμού στον παρακάτω χάρτη. Οι ζώνες θραύσης δεν είναι όρια πλάκας. Ο φλοιός και στις δύο πλευρές μιας ζώνης θραύσης είναι μέρος της ίδιας πλάκας και κινείται προς την ίδια κατεύθυνση (βλ. Παρακάτω).

Schermafbeelding 2017-06-07 om 12.36.50-συμπιεσμένο

Ζώνες θραύσης
Οι ζώνες θραύσης υπάρχουν ως βαθυμετρικά χαρακτηριστικά που εκτείνονται σε πολλές εκατοντάδες χιλιόμετρα από την κορυφογραμμή του Midocean. Λόγω της μετατόπισης των κέντρων εξάπλωσης της ακμής του Midocean, ο φλοιός στη μία πλευρά μιας ζώνης θραύσης θα είναι μεγαλύτερος και επομένως πιο κρύος, πιο συσπασμένος και βαθύτερος από τον κρούστα στην άλλη πλευρά. Τα όρια μεταξύ τους είναι συχνά ένα βαθύ φαράγγι. Αυτά είναι μέρη όπου εκτίθενται τα βαθύτερα επίπεδα του ωκεάνιου φλοιού.

Schermafbeelding 2017-06-07 om 12.36.32-συμπιεσμένο

Διάσπαση Υπολογιστής κορυφογραμμής
Η επιστήμη εργάστηκε σκληρά για να χαρτογραφήσει τις διαφορετικές ταχύτητες των εκτεινόμενων κορυφογραμμών. Εισάγοντας θέσεις γεωγραφικού πλάτους και γεωγραφικού μήκους, επιστρέφεται μια ταχύτητα εξάπλωσης για το τμήμα του ωκεανού.
http://www.ldeo.columbia.edu/users/menke/plates.html

Δωρεά 424x170

Schermafbeelding 2017-06 07-om 17.30.20